BLKaH:n alueen lajilista

  

KANTA-HÄMEEN LAJILISTA 1.1.2023 

 

Kyhmyjoutsen                                                               Cygnus olor

Pikkujoutsen                                                                  Cygnus columbianus

Laulujoutsen                                                                  Cygnus cygnus

Metsähanhi                                                                     Anser fabalis

Lyhytnokkahanhi                                                         Anser brachyrhynchus

Tundrahanhi                                                                   Anser albifrons

Kiljuhanhi                                                                        Anser erythropus

Merihanhi                                                                        Anser anser

Tiibetinhanhi                                                                 Anser indicus

10. Kanadanhanhi                                                      Branta canadensis

Valkoposkihanhi                                                          Branta leucopsis

Sepelhanhi                                                                       Branta bernicla

Punakaulahanhi                                                            Branta ruficollis

Ruostesorsa                                                                    Tadorna ferruginea

Ristisorsa                                                                          Tadorna tadorna

Mandariinisorsa                                                           Aix galericulata

Haapana                                                                            Anas penelope

Amerikanhaapana                                                       Anas americana

Harmaasorsa                                                                  Anas strepera

20. Tavi                                                                               Anas crecca

Sinisorsa                                                                            Anas platyrhynchos

Jouhisorsa                                                                       Anas acuta

Heinätavi                                                                          Anas querquedula

Sinisiipitavi                                                                      Anas discors

Lapasorsa                                                                        Anas clypeata

Punapäänarsku                                                             Netta rufina

Punasotka                                                                        Aythya ferina

Tukkasotka                                                                     Aythya fuligula

Lapasotka                                                                       Aythya marila

30. Haahka                                                                     Somateria mollissima

Kyhmyhaahka                                                               Somateria spectabilis

Allihaahka                                                                      Polysticta stelleri

Alli                                                                                       Clangula hyemalis

Mustalintu                                                                     Melanitta nigra

Pilkkasiipi                                                                       Melanitta fusca

Telkkä                                                                               Bucephala clangula

Uivelo                                                                               Mergus albellus

Tukkakoskelo                                                               Mergus serrator

Isokoskelo                                                                      Mergus merganser

40. Kuparisorsa                                                           Oxyura jamaicensis

Viiriäinen                                                                        Coturnix coturnix

Pyy                                                                                     Tetrastes bonasia

Riekko                                                                              Lagopus lagopus

Teeri                                                                                  Lyrurus tetrix

Metso                                                                             Tetrao urogallus

Peltopyy                                                                        Perdix perdix

Fasaani                                                                           Phasianus colchicus

Kaakkuri                                                                        Gavia stellata

Kuikka                                                                            Gavia arctica

50. Amerikanjääkuikka                                        Gavia immer

Jääkuikka                                                                      Gavia adamsi

Pikku-uikku                                                                   Tachybaptus ruficollis

Silkkiuikku                                                                     Podiceps cristatus

Härkälintu                                                                     Podiceps grisegena

Mustakurkku-uikku                                                  Podiceps auritus

Mustakaulauikku                                                       Podiceps nigricollis

Myrskykeiju  (löydetty kuolleena)                   Oceanodroma leucorhoa

Suula                                                                                 Morus bassanus

Merimetso                                                                     Phalacrocorax carbo

60. Kaulushaikara                                                       Botaurus stellaris

Lehmähaikara                                                                Bubulcus ibis

Jalohaikara                                                                      Casmerodius albus

Harmaahaikara                                                             Ardea cinerea

Mustahaikara                                                                Ciconia nigra

Kattohaikara                                                                  Ciconia ciconia

Pronssi-iibis                                                                     Plegadis falcinellus

Mehiläishaukka                                                             Pernis apivorus

Haarahaukka                                                                   Milvus migrans

Isohaarahaukka                                                             Milvus milvus

70. Merikotka                                                                  Haliaeetus albicilla

Munkkikorppikotka                                                     Aegypius monachus

Ruskosuohaukka                                                          Circus aeruginosus

Sinisuohaukka                                                               Circus cyaneus

Arosuohaukka                                                               Circus macrourus

Niittysuohaukka                                                           Circus pygargus

Kanahaukka                                                                   Accipiter gentilis

Varpushaukka                                                               Accipiter nisus

Hiirihaukka                                                                    Buteo buteo

Piekana                                                                            Buteo lagopus

80. Kiljukotka                                                               Aquila clanga

Pikkukiljukotka                                                           Aquila pomarina

Maakotka                                                                       Aquila chrysaetos

Sääksi                                                                                Pandion haliaetus

Tuulihaukka                                                                   Falco tinnunculus

Punajalkahaukka                                                        Falco vespertinus

Ampuhaukka                                                                 Falco columbarius

Nuolihaukka                                                                  Falco subbuteo

Tunturihaukka                                                               Falco rusticolus

Muuttohaukka                                                              Falco peregrinus

90. Luhtakana                                                                Rallus aquaticus

Luhtahuitti                                                                     Porzana porzana

Pikkuhuitti                                                                     Porzana parva

Ruisrääkkä                                                                     Crex crex

Liejukana                                                                         Gallinula chloropus

Nokikana                                                                         Fulica atra

Kurki                                                                                  Grus grus

Avosetti                                                                            Recurvirostra avosetta

Meriharakka                                                                  Haematopus ostralegus

Siperiankurmitsa                                                         Pluvialis fulva

100. Kapustarinta                                                       Pluvialis apricaria

Tundrakurmitsa                                                            Pluvialis squatarola

Töyhtöhyyppä                                                               Vanellus vanellus

Pikkutylli                                                                         Charadrius dubius

Tylli                                                                                      Charadrius hiaticula

Keräkurmitsa                                                                 Charadrius morinellus

Pikkukuovi                                                                       Numenius phaeopus

Kuovi                                                                                   Numenius arquata

Mustapyrstökuiri                                                         Limosa limosa

Punakuiri                                                                         Limosa lapponica

110. Karikukko                                                             Arenaria interpres

Isosirri                                                                               Calidris canutus

Suokukko                                                                         Calidris pugnax

Jänkäsirriäinen                                                             Limicola falcinellus

Kuovisirri                                                                        Calidris ferruginea

Lapinsirri                                                                        Calidris temminckii

Pulmussirri                                                                    Calidris alba

Suosirri                                                                            Calidris alpina

Merisirri                                                                         Calidris maritima

Pikkusirri                                                                        Calidris minuta

120. Palsasirri                                                              Calidris melanotos

Vesipääsky                                                                     Phalaropus lobatus

Rantakurvi                                                                     Xenus cinereus

Rantasipi                                                                         Actitis hypoleucos

Metsäviklo                                                                     Tringa ochropus

Mustaviklo                                                                     Tringa erythropus

Valkoviklo                                                                      Tringa nebularia

Lampiviklo                                                                      Tringa stagnatilis

Liro                                                                                     Tringa glareola

Punajalkaviklo                                                               Tringa totanus

130. Jänkäkurppa                                                       Lymnocryptes minimus

Lehtokurppa                                                                  Scolopax rusticola

Taivaanvuohi                                                                 Gallinago gallinago

Heinäkurppa                                                                  Gallinago media

Leveäpyrstökihu                                                          Stercorarius pomarinus

Merikihu                                                                         Stercorarius parasiticus

Tunturikihu                                                                    Stercorarius longicaudus

Isokihu                                                                           Stercorarius skua

Riskilä                                                                            Cepphus grylle

Pikkuruokki                                                                  Alle alle

140. Pohjankiisla                                                       Uria lomvia

Pikkutiira                                                                       Sternula albifrons

Räyskä                                                                            Hydroprogne caspia

Mustatiira                                                                     Chlidonias nigra

Valkosiipitiira                                                             Chlidonias leucoptera

Kalatiira                                                                         Sterna hirundo

Lapintiira                                                                       Sterna paradisaea

Pikkulokki                                                                      Hydrocoloeus minutus

Ruusulokki                                                                     Rhodostethia rosea

Pikkukajava                                                                    Rissa tridactyla

150. Naurulokki                                                          Larus ridibundus

Mustanmerenlokki                                                    Larus melanocephalus

Kalalokki                                                                        Larus canus

Selkälokki                                                                       Larus fuscus

Harmaalokki                                                                  Larus argentatus

Aroharmaalokki                                                           Larus cachinnans

Grönlanninlokki                                                          Larus glaucoides

Isolokki                                                                             Larus hyperboreus

Merilokki                                                                       Larus marinus

Kesykyyhky                                                                    Columba livia

160. Uuttukyyhky                                                      Columba oenas

Sepelkyyhky                                                                   Columba palumbus

Turkinkyyhky                                                                 Strepropelia decaocto

Turturikyyhky                                                                Streptopelia turtur

Käki                                                                                     Cuculus canorus

Kyläpöllönen                                                                 Otus scops

Huuhkaja                                                                       Bubo bubo

Tunturipöllö                                                                  Bubo scandiacus

Hiiripöllö                                                                        Surnia ulula

Varpuspöllö                                                                  Glaucidium passerinum

170. Lehtopöllö                                                          Strix aluco

Viirupöllö                                                                       Strix uralensis

Lapinpöllö                                                                      Strix nebulosa

Sarvipöllö                                                                      Asio otus

Suopöllö                                                                        Asio flammeus

Helmipöllö                                                                     Aegolius funereus

Kehrääjä                                                                        Caprimulgus europaeus

Tervapääsky                                                                  Apus apus

Kuningaskalastaja                                                     Alcedo atthis

Mehiläissyöjä                                                                Merops apiaster

180. Sininärhi                                                                Coracias garrulus

Harjalintu                                                                       Upupa epops

Käenpiika                                                                       Jynx torquilla

Harmaapäätikka                                                         Picus canu

Palokärki                                                                        Dryocopus martius

Käpytikka                                                                       Dendrocopos major

Valkoselkätikka                                                             Dendrocopos leucotos

Pikkutikka                                                                      Dendrocopos minor

Pohjantikka                                                                   Picoides tridactylus

Lyhytvarvaskiuru                                                        Calandrella brachydactyla

190. Töyhtökiuru                                                         Galerida cristata

Kangaskiuru                                                                   Lullula arborea

Kiuru                                                                                  Alauda arvensis

Tunturikiuru                                                                  Eremophila alpestris

Törmäpääsky                                                                 Riparia riparia

Haarapääsky                                                                  Hirundo rustica

Räystäspääsky                                                              Delichon urbicum

Isokirvinen                                                                     Anthus richardi

Nummikirvinen                                                            Anthus campestris

Metsäkirvinen                                                              Anthus trivialis

200. Niittykirvinen                                                      Anthus pratensis

Lapinkirvinen                                                                 Anthus cervinus

Luotokirvinen                                                                Anthus petrosus

Keltavästäräkki                                                             Motacilla flava

Sitruunavästäräkki                                                      Motacilla citreola

Virtavästäräkki                                                              Motacilla cinerea

Västäräkki                                                                       Motacilla alba

Tilhi                                                                                    Bombycilla garrulus

Koskikara                                                                       Cinclus cinclus

Peukaloinen                                                                  Troglodytes troglodytes

210. Rautiainen                                                           Prunella modularis

Taigarautiainen                                                            Prunella montanella

Punarinta                                                                        Erithacus rubecula

Satakieli                                                                          Luscinia luscinia

Sinirinta                                                                          Luscinia svecica

Sinipyrstö                                                                      Tarsiger cyanurus

Mustaleppälintu                                                         Phoenicurus ochruros

Leppälintu                                                                     Phoenicurus phoenicurus

Pensastasku                                                                  Saxicola rubetra

Sepeltasku                                                                     Saxicola maurus

220. Kivitasku                                                              Oenanthe oenanthe

Sepelrastas                                                                    Turdus torquatus

Mustarastas                                                                  Turdus merula

Harmaakurkkurastas                                                Turdus obscurus

Mustakaularastas                                                        Turdus atrogularis

Räkättirastas                                                                 Turdus pilaris

Laulurastas                                                                    Turdus philomelos

Punakylkirastas                                                            Turdus iliacus

Kulorastas                                                                      Turdus viscivorus

Viirusirkkulintu                                                            Locustella lanceolata

230. Pensassirkkalintu                                              Locustella naevia

Viitasirkkalintu                                                              Locustella fluviatilis

Ruokosirkkalintu                                                           Locustella luscinioides

Pikkukultarinta                                                              Iduna caligata

Kultarinta                                                                          Hippolais icterina

Ruokokerttunen                                                            Acrocephalus schoenobaenus

Viitakerttunen                                                               Acrocephalus dumetorum

Luhtakerttunen                                                             Acrocephalus palustris

Rytikerttunen                                                                Acrocephalus scirpaeus

Rastaskerttunen                                                            Acrocephalus arundinaceus

240. Kirjokerttu                                                            Sylvia nisoria

Hernekerttu                                                                   Sylvia curruca

Pensaskerttu                                                                 Sylvia communis

Lehtokerttu                                                                   Sylvia borin

Mustapääkerttu                                                         Sylvia atricapilla

Idänuunilintu                                                               Phylloscopus trochiloides

Lapinuunilintu                                                              Phylloscopus borealis

Hippiäisuunilintu                                                        Phylloscopus proregulus

Taigauunilintu                                                               Phylloscopus inornatus

Sirittäjä                                                                             Phylloscopus sibilatrix

250. Tiltaltti                                                                   Phylloscopus collybita

Pajulintu                                                                          Phylloscopus trochilus

Hippiäinen                                                                      Regulus regulus

Tulipäähippiäinen                                                       Regulus ignicapilla

Harmaasieppo                                                              Muscicapa striata

Pikkusieppo                                                                   Ficedula parva

Kirjosieppo                                                                     Ficedula hypoleuca

Viiksitimali                                                                     Panurus biarmicus

Pyrstötiainen                                                                 Aegithalos caudatus

Valkopäätiainen                                                           Cyanistes cyanus

260. Sinitiainen                                                           Cyanistes caeruleus

Talitiainen                                                                       Parus major

Kuusitiainen                                                                   Periparus ater

Töyhtötiainen                                                                Lophopanes cristatus

Viitatiainen                                                                    Poecile palustris

Hömötiainen                                                                 Poecile montanus

Lapintiainen                                                                  Poecile cinctus

Pähkinänakkeli                                                              Sitta europaea

Puukiipijä                                                                        Certhia familiaris

Pussitiainen                                                                   Remiz pendulinus

270. Kuhankeittäjä                                                     Oriolus oriolus

Pikkulepinkäinen                                                         Lanius collurio

Mustaotsalepinkäinen                                              Lanius minor

Isolepinkäinen                                                               Lanius excubitor

Närhi                                                                                 Garrulus glandarius

Kuukkeli                                                                          Perisoreus infaustus

Harakka                                                                           Pica pica

Pähkinähakki                                                                Nucifraga caryocatactes

Naakka                                                                             Corvus monedula

Mustavaris                                                                     Corvus frugilegus

280. Varis                                                                       Corvus cornix

Korppi                                                                               Corvus corax

Kottarainen                                                                   Sturnus vulgaris

Punakottarainen                                                        Pastor roseus

Varpunen                                                                       Passer domesticus

Pikkuvarpunen                                                            Passer montanus

Peippo                                                                              Fringilla coelebs

Järripeippo                                                                    Fringilla montifringilla

Keltahemppo                                                                 Serinus serinus

Viherpeippo                                                                  Carduelis chloris

290. Tikli                                                                        Carduelis carduelis

Vihervarpunen                                                            Carduelis spinus

Hemppo                                                                           Carduelis cannabina

Vuorihemppo                                                                Carduelis flavirostris

Urpiainen                                                                        Carduelis flammea

Tundraurpiainen                                                          Carduelis hornemanni

Kirjosiipikäpylintu                                                        Loxia leucoptera

Pikkukäpylintu                                                              Loxia curvirostra

Isokäpylintu                                                                   Locia pytyopsittacus

Punavarpunen                                                               Carpodacus erythrinus

300. Taviokuurna                                                         Pinicola enucleator

Punatulkku                                                                     Pyrrhula pyrrhula

Nokkavarpunen                                                           Coccothraustes coccothraustes

Lapinsirkku                                                                    Calcarius lapponicus

Pulmunen                                                                        Plectrophenax nivalis

Keltasirkku                                                                     Emberiza citrinella

Peltosirkku                                                                     Emberiza hortulana

Pohjansirkku                                                                  Emberiza rustica

Pikkusirkku                                                                    Emberiza pusilla

Kultasirkku                                                                     Emberiza aureola

310. Pajusirkku                                                             Emberiza schoeniclus

Birdlife Kanta-Häme

BirdLife Kanta-Häme ry     khly@birdlife.fi   |   Birdlife Suomi ry      toimisto@birdlife.fi | Tietosuojaseloste