Linnustonseuranta

Suomi on linnustonseurannan kärkimaita ja seurannoissa kerätyt mittavat pitkäaikaisaineistot ovat kansainvälisestikin ylistettyjä. Suomessa linnustonseurantoja koordinoi Luonnontieteellinen keskusmuseo yhteistyössä BirdLife Suomen kanssa. Seurannat eivät nojaudu vain yksittäisiin menetelmiin, vaan erilaisia seurantamuotoja on hyvin monipuolisesti, jolloin linnustonseurantaan voi osallistua niin aloittelija kuin maastojyräkin. Mitä monipuolisempi seurantaverkosto on, sitä monikäyttöisempää aineistoa saadaan!

 • Miksi linnustoa seurataan?
  Linnustonseuranta on linnustonsuojelun selkäranka. Vakioitujen seurantojen kautta saadaan tietoa lajien valtakunnallisista ja alueellisista kannanvaih..
  Lue lisää
 • Miksi minun kannattaisi osallistua linnustonseurantaan?
  Linnustonseurannassa yhdistyy kaksi lintuharrastukselle hyvin keskeistä asiaa – yleishyödyllisyys ja opettavaisuus! Seurantoihin osallistumalla itse t..
  Lue lisää
 • Vakiolinjat
  Vuonna 2006 Suomeen perustettu vakiolinjaverkosto on yksittäisistä eri seurantamuodoista tärkein, kohdentuen pesimälinnuston täsmäseurantaan. Suomessa..
  Lue lisää
 • Pistelaskenta
  Pistelaskenta on kevyempi pesivän maalinnuston seurantamuoto ja vakiolinjoja helpompi tapa osallistua linnustonseurantaan. Pistelaskennassa laskija pe..
  Lue lisää
 • Talvilintulaskennat
  Talvilintulaskenta on käytössä olevista seurantamuodoista pitkäikäisin - talvilintuja on laskettu Suomessa jo 60 vuotta! Talvilintulaskentareitin saa ..
  Lue lisää
 • Vesilintulaskenta
  Vesilintulaskennassa lasketaan vesistöalueiden (järvi, lampi, lahti, joenvarsi) vuodesta toiseen, joko kiertämällä laskenta-alue rannan tuntumassa (ve..
  Lue lisää
 • Rengastus
  Lintujen rengastus perustuu lintuyksilöiden yksilölliseen merkintään ja seurantaan. Lintuja on rengastettu lajikohtaisten muuttoreittien sekä levähdys..
  Lue lisää
 • Pesäkortit
  Helppo ja todella aliedustettu seurantamuoto; pesäkortin täyttämiseen tarvitaan löytyneen linnunpesän löytöpäivämäärä, pesinnän vaihe, (esim. pesän ra..
  Lue lisää
 • IBA -laskennat
  Kansainvälisesti tärkeillä lintualueilla (Important Bird Area eli IBA) tehdään alueesta riippuen pesimälintu- ja/tai levähtäjälaskentoja. Pesimälinnus..
  Lue lisää
 • Ruokintapaikka -seuranta
  Tämä on myös helppo seurantamuoto, missä oman ruokintapaikan linnustoa seurataan talven ajan. Ruokintapaikkaa havainnoidaan puolen kuukauden jaksoissa..
  Lue lisää
 • Harvalukuisten ja uhanalaisten lajien seuranta
  Myös Tiiraan ilmoitetut havainnot ovat osa linnustonseurantaa. Paikallisyhdistysten aluevastaavat koostavat toimialueeltaan reviiri- ja esiintymistiet..
  Lue lisää
 • Lintuatlas
  Tämä seurantamuoto perustuu lintujen levinneisyystietoihin ja niissä tapahtuviin muutoksiin. Suomessa on toteutettu kolme lintuatlashanketta: 1974-79,..
  Lue lisää
 • Laskentakokemuksia
  Seurantoihin mukaan lähtemiseen tarvitaan joskus pientä alkusysäystä – toisinaan myös vertaistukea =) Tälle osuudelle on koottu muutamien harrastajien..
  Lue lisää
 • LINTUATLAS ALKAA!
  Suomen neljäs lintuatlas on käynnissä. Atlashankkeessa selvitetään Suomen pesimälinnuston levinneisyys 10x10 kilometrin kokoisissa atlasruuduissa vuos..
  Lue lisää

Birdlife Kanta-Häme

BirdLife Kanta-Häme ry     khly@birdlife.fi   |   Birdlife Suomi ry      toimisto@birdlife.fi | Tietosuojaseloste