Kanta-Hämeessä ilmoitettavat lajit

 

Tässä listassa on minimisuositukset niistä lajeista, joista toivotaan ilmoitukset kaikista havainnoista tai kaikista reviirihavainnoista BirdLife Kanta-Häme ry:n (BLKaH) toimialueella. Näppärin tapa on ilmoittaa havainnot Tiiraan (www.tiira.fi). Listalla on useita harvalukuisia ja uhanalaisia lajeja, lähiaikoina voimakkaasti väheneviä/runsastuvia lajeja sekä lajeja, joista kerätään tietoja valtakunnallisiin havaintokatsauksiin.

Seuraavien lajien lisäksi on syytä kirjata Tiiraan
- Muuttolintulajeista kevään ensimmäiset ja syksyn viimeiset havainnot
- Läpimuuttavista lajeista myös syksyn ensimmäiset havainnot
- Vuodenaikaan nähden poikkeukselliset havainnot
- Havainnot kaikkien lajien kerääntymistä (tavanomaista suuremmista yksilömääristä)
- Samalta paikalta tehdyt lajien muuton etenemistä koskevat havaintosarjat
- Tavallisistakin lajeista alueilta, joilla on vähän retkeilyaktiivisuutta

Katso myös:
– BLKaH:n ARK:n lajilista ja fenologialista
Minimisuositus havaintojen ilmoittamisesta (BirdLife Suomi)
Suositus kenttähavaintojen merkitsemiseksi (BirdLife Suomi)
Tiira-lintutietopalvelun ohjeet

Kyhmyjoutsen (Cygnus olor)
– reviirit
Pikkujoutsen (C. columbarius)
Metsähanhi (Anser fabalis)
Lyhytnokkahanhi (A. brachyrhynchus)
Tundrahanhi (A. albifrons)
Merihanhi (A. anser)
Sepelhanhi (Branta bernicla)
Valkoposkihanhi (B. leucopsis)
Ristisorsa (Tadorna tadorna)
Harmaasorsa (Anas strepera)
Jouhisorsa (Anas acuta)
- reviirit
Heinätavi (A. querquedula)
Sotka- ja sorsaristeymät
Lapasotka (Aythya marila)
Haahka (Somateria mollissima)
Haahka/kyhmyhaahka (S. mollissima/spectabilis)
Allihaahka (Polysticta stelleri)
Metso (Tetrao urogallus)
Peltopyy (Perdix perdix)
Viiriäinen (Coturnix coturnix)
Kaakkuri (Gavia stellata)
-reviirit
Jääkuikka (Gavia adamsii)
Mustakurkku-uikku (Podiceps auritus)
Härkälintu (Podiceps grisegena)
– reviirit
Pikku-uikku (Tachybaptus ruficollis)

Merimetso (Phalacrocorax carbo)
Kaulushaikara (Botaurus stellaris)
Harmaahaikara (Ardea cinerea)
– reviirit, talvihavainnot
Kattohaikara (Ciconia ciconia)
Merikotka (Haliaeetus albicilla)
Ruskosuohaukka (Circus aeruginosus)
– reviirit
Sinisuohaukka (Circus cyaneus)
Piekana (Buteo lagopus)
Maakotka (Aquila chrysaetos)
Muuttohaukka (Falco peregrinus)
Iso jalohaukka (Falco rusticolus/peregrinus)
Luhtakana (Rallus aquaticus)
Luhtahuitti (Porzana porzana)
Ruisrääkkä (Crex crex)
Liejukana (Gallinula chloropus)
Meriharakka (Haematopus ostralegus)
Keräkurmitsa (Charadrius morinellus)
Isosirri (Calidris canutus)
Kuovisirri (C. ferruginea)
Lapinsirri (Calidris temminckii)
Jänkäsirriäinen (Calidrsi falcinellus)
Suokukko (Calidris pugnax)
Jänkäkurppa (Lymnocryptes minimus)
Heinäkurppa (Gallinago media)
Mustapyrstökuiri (Limosa limosa)
Punakuiri (L. lapponica)
Punajalkaviklo (Tringa totanus)
-reviirit
Karikukko (Arenaria interpres)
Vesipääsky (Phalaropus lobatus)
Merikihu (Stercorarius parasiticus)
"Tuhkaselkälokki" (Larus fuscus gra/int/heu)
Isolokki (L. hyperboreus)
Iso/grönlanninlokki (L. hyperboreus/glaucoides)
Pikkukajava (Rissa tridactyla)
Räyskä (Sterna caspia)
Mustatiira (Chlidonias niger)
Uuttukyyhky (Columba oenas)
Turkinkyyhky (Streptopelia decaocto)
Huuhkaja (Bubo bubo)
Hiiripöllö (Surnia ulula)
Helmipöllö (Aegolius funereus)
Varpuspöllö (Glaucidium passerinum)
Lehtopöllö (Strix aluco)
Viirupöllö (S. uralensis)
Lapinpöllö (S. nebulosa)
Sarvipöllö (Asio otus)
Suopöllö (A. flammeus)

Kehrääjä (Caprimulgus europaeus)
Kuningaskalastaja (Alcedo atthis)
Harjalintu (Upupa epops)
Käenpiika (Jynx torquilla)
Harmaapäätikka (Picus canus)
Valkoselkätikka (Dendrocopos leucotos)
Pikkutikka (D. minor)
Pohjantikka (Picoides tridactylus)
Törmäpääsky (Riparia riparia)
Kangaskiuru (Lullula arborea)
Keltavästäräkki (Motacilla flava)
– reviirit
Koskikara (Cinclus cinclus)
– reviirit
Mustaleppälintu (Phoenicurus ochruros)
Satakieli (Luscinia luscinia)
Pensastasku (Saxicola rubetra)
Kivitasku (Oenanthe oenanthe)
Sepelrastas (Turdus torquatus)
Viitasirkkalintu (Locustella fluviatilis)
Pensassirkkalintu (Locustella naevia)
Viitakerttunen (Acrocephalus dumetorum)
Luhtakerttunen (A. palustris)
Rytikerttunen (A. scirpaceus)
Rastaskerttunen (A. arundinaceus)
Kultarinta (Hippolais icterina)
Idänuunilintu (Phylloscopus trochiloides)
Tiltaltti (P. collybita)
– reviirit
Pikkusieppo (Ficedula parva)
Pähkinänakkeli (Sitta europaea)
Kuhankeittäjä (Oriolus oriolus)
Isolepinkäinen (Lanius excubitor)
Mustavaris (Corvus frugilegus)
Vuorihemppo (Carduelis flavirostris)
Tundraurpiainen (C. hornemanni)
Ruskourpiainen (C. flammea cabaret)
Kirjosiipikäpylintu (Loxia leucoptera)
Nokkavarpunen (Coccothraustes coccothraustes)
Pohjansirkku (Emberiza rustica)
Peltosirkku (Emberiza hortulana)

Birdlife Kanta-Häme

BirdLife Kanta-Häme ry     khly@birdlife.fi   |   Birdlife Suomi ry      toimisto@birdlife.fi | Tietosuojaseloste