Linnustonseuranta

Suomi on linnustonseurannan kärkimaita ja seurannoissa kerätyt mittavat pitkäaikaisaineistot ovat kansainvälisestikin ylistettyjä. Suomessa linnustonseurantoja koordinoi Luonnontieteellinen keskusmuseo yhteistyössä BirdLife Suomen kanssa. Seurannat eivät nojaudu vain yksittäisiin menetelmiin, vaan erilaisia seurantamuotoja on hyvin monipuolisesti, jolloin linnustonseurantaan voi osallistua niin aloittelija kuin maastojyräkin. Mitä monipuolisempi seurantaverkosto on, sitä monikäyttöisempää aineistoa saadaan!

 • Harvalukuisten ja uhanalaisten lajien seuranta

  Myös Tiiraan ilmoitetut havainnot ovat osa linnustonseurantaa. Paikallisyhdistysten aluevastaavat koostavat toimialueeltaan reviiri- ja esiintymistietoja harvalukuisista ja uhanalaisista lajeista, jolloin esimerkiksi Tiiraan ilmoitetut valkoselkä- ja pohjantikat, pähkinänakkelit, virtavästäräkit, luhtakerttuset ja monet muut päätyvät osaksi linnustonseurantaa. Tätä aineistoa käytetään esimerkiksi lintujen uhanalaisuusarvioinnissa.

  KHLY:n sivuilla on suositukset havaintojen ilmoittamisesta:
  khly.fi/havainnot/ilmoitettavat-havainnot

  Seurannan tuloksia julkaistaan Linnut-vuosikirjassa:
  www.birdlife.fi/jarjesto/julkaisut/vuosikirja/

    Takaisin

Birdlife Kanta-Häme

BirdLife Kanta-Häme ry     khly@birdlife.fi   |   Birdlife Suomi ry      toimisto@birdlife.fi | Tietosuojaseloste