Linnustonseuranta

Suomi on linnustonseurannan kärkimaita ja seurannoissa kerätyt mittavat pitkäaikaisaineistot ovat kansainvälisestikin ylistettyjä. Suomessa linnustonseurantoja koordinoi Luonnontieteellinen keskusmuseo yhteistyössä BirdLife Suomen kanssa. Seurannat eivät nojaudu vain yksittäisiin menetelmiin, vaan erilaisia seurantamuotoja on hyvin monipuolisesti, jolloin linnustonseurantaan voi osallistua niin aloittelija kuin maastojyräkin. Mitä monipuolisempi seurantaverkosto on, sitä monikäyttöisempää aineistoa saadaan!

 • IBA -laskennat

  Kansainvälisesti tärkeillä lintualueilla (Important Bird Area eli IBA) tehdään alueesta riippuen pesimälintu- ja/tai levähtäjälaskentoja. Pesimälinnusto selvitetään usein linja- ja kartoituslaskentojen avulla ja laskennat pyritään toistamaan viiden vuoden välein. IBA-laskennoissa seurataan tietyn alueen tai alueryhmien linnustoa, suojelun onnistumista ja aineisto toimii myös valtakunnallisen seuranta-aineiston tukena.

  IBA-laskentoja koordinoi BirdLife Suomi:
  www.birdlife.fi/suojelu/alueet/iba/

  KHLY:n toimialueella ei sijaitse IBA-alueita, mutta yhdistyksen jäsenet ovat osallistuneet muualla, erityisesti Lapissa, sijaitsevien alueiden takseerauksiin. Näissäkään laskennoissa ei ole koskaan liikaa osallistujia, joten rohkeasti mukaan!

    Takaisin

Birdlife Kanta-Häme

BirdLife Kanta-Häme ry     khly@birdlife.fi   |   Birdlife Suomi ry      toimisto@birdlife.fi | Tietosuojaseloste