MAALI-hanke

Kanta-Hämeen lintutieteellisen yhdistyksen valmis Maaliraportti (v. 2016)

MAALI - Maakunnallisesti tärkeä lintualue

BirdLifen työ linnuille ja lintuharrastajille tärkeiden alueiden säästämiseksi on laajentunut aluetasolle: MAALI-hankkeeksi (MAALI = maakunnallisesti tärkeä lintualue). MAALI on BirdLife Suomen ja sen alueyhdistysten yhteisvoimin toteuttama hanke, jossa kartoitetaan ja nimetään Suomen maakunnallisesti tärkeät lintualueet eli MAALI- alueet. Tavoitteena on löytää lintuharrastajille ja linnuille tärkeät alueet maakuntatasolla.

Maakunnallisesti tärkeät lintualueet ovat toistaiseksi jääneet valtaosin kartoittamatta. MAALI -hanke pureutuu tähän ongelmaan. Hankkeen tuloksena osoitetaan maakunnallisesti tärkeiden lintualueiden sijoittuminen maakuntakohtaisesti. Hankkeen tavoitteena on näiden niin lintuharrastajille, linnuille kuin muillekin eliöille, tärkeiden alueiden säästäminen.

Hankkeessa keskitytään erityisesti jo olemassa olevan tiedon käyttöön. Aineiston pohjana toimii yhdistyksiin ja lintuharrastajille vuosikymmenten aikana kerätty tieto (havaintoarkisto) ja kokemus. Tiira-lintutietopalvelu on tähänkin työhön hyvä käytännön työkalu, minkä takia on tärkeää, että Tiira-lintutietopalvelusta löytyy lintuharrastajien havainnot mahdollisimman kattavasti. Lisäksi hankkeessa tehdään uusia ja täydentäviä inventointeja potentiaalisille tärkeille alueille.

Kaikki voivat osallistua

MAALI -hanke on lintuharrastajien yhteinen hanke. Sen hyvää toteutumista voi auttaa helposti esimerkiksi:

  • kirjaamalla havaintoja Tiiraan (myös aiempien vuosien havaintoja)
  • ehdottamalla potentiaalisia MAALI-kohteita paikallisyhdistyksille
  • osallistumalla potentiaalisten MAALI-kohteiden linnuston inventoimiseen

Yhdistyksen MAALI-yhteyshenkilöt:

  • Aki Aintila
  • Markku Hyvärinen
  • Juhani Kairamo
  • Jonna Viisainen

 

Ekopinnakisan tilanne

Jäsenistö voi ehdottaa muita paikkoja perusteluineen aluevastaava Aki Aintilalle sähköpostilla:
aki.aintila@helsinki.fi. Lue lisätietoja BirdLifen valtakunnallisesta MAALI-hankkeesta tästä linkistä sekä MAALI-kriteerit (PDF-tiedosto).

Birdlife Kanta-Häme

BirdLife Kanta-Häme ry     khly@birdlife.fi   |   Birdlife Suomi ry      toimisto@birdlife.fi | Tietosuojaseloste