Linnustonseuranta

Suomi on linnustonseurannan kärkimaita ja seurannoissa kerätyt mittavat pitkäaikaisaineistot ovat kansainvälisestikin ylistettyjä. Suomessa linnustonseurantoja koordinoi Luonnontieteellinen keskusmuseo yhteistyössä BirdLife Suomen kanssa. Seurannat eivät nojaudu vain yksittäisiin menetelmiin, vaan erilaisia seurantamuotoja on hyvin monipuolisesti, jolloin linnustonseurantaan voi osallistua niin aloittelija kuin maastojyräkin. Mitä monipuolisempi seurantaverkosto on, sitä monikäyttöisempää aineistoa saadaan!

  • Miksi linnustoa seurataan?

    Linnustonseuranta on linnustonsuojelun selkäranka. Vakioitujen seurantojen kautta saadaan tietoa lajien valtakunnallisista ja alueellisista kannanvaihteluista, ja ilman tietoa linnuston tilasta ei tarvittaviin suojelutoimiin voi ryhtyä. Yksi tärkeimmistä seurantojen suorista tuloksista on lintulajien uhanalaisuusarviointi. Esimerkiksi KHLY:n alueella tehtyjen laskentojen tulokset ovat mukana Suomen lintujen uhanalaisuusarviossa (www.birdlife.fi/suojelu/lajit/uhanalaisuus) sekä EBCC:n (European Bird Census Counsil) vuotuisissa Euroopan linnuston tilan selvityksissä (ebcc.info).

    Muita seurantojen tärkeitä tuloksia ovat mm. linnustossa tapahtuva vuosien välinen vaihtelu ja ilmaston vaikutus lintujen runsauteen, esiintymiseen sekä käyttäytymiseen (mm. kevät- ja syysmuuton ajoittuminen), populaatioiden ikärakenteiden muutokset ja maankäytön vaikutukset linnustoon. Yksi seurantojen ansiosta aloitetuista käytännön toimista on kosteikkojen kunnostusohjelmat. Seurantojen tulokset ovat kertoneet kosteikkolintujen hälyttävästä tilasta ja kunnostusvaikutuksen tutkimukset taas kertoneet linnuston hyötyvän kunnostuksista. Lisätietoa Maj ja Tor Nesslingin säätiön blogissa.

    Seurantojen tuloksia on julkaistu laajalti, aina valtakunnallisista julkaisuista paikallisyhdistysten omiin julkaisuihin. Lisäksi Luonnontieteellinen keskusmuseo ja BirdLife Suomi julkaisevat omia tiedotteitaan, ja seuranta-aineistoa on käytetty laajalti väitöskirjatöissä sekä kansainvälisissä ja vertaisarvioiduissa tieteellisissä julkaisuissa. Tuloksia on koottu Luonnontieteellisen keskusmuseon sivuille.

      Takaisin

Birdlife Kanta-Häme

BirdLife Kanta-Häme ry     khly@birdlife.fi   |   Birdlife Suomi ry      toimisto@birdlife.fi | Tietosuojaseloste