Linnustonseuranta

Suomi on linnustonseurannan kärkimaita ja seurannoissa kerätyt mittavat pitkäaikaisaineistot ovat kansainvälisestikin ylistettyjä. Suomessa linnustonseurantoja koordinoi Luonnontieteellinen keskusmuseo yhteistyössä BirdLife Suomen kanssa. Seurannat eivät nojaudu vain yksittäisiin menetelmiin, vaan erilaisia seurantamuotoja on hyvin monipuolisesti, jolloin linnustonseurantaan voi osallistua niin aloittelija kuin maastojyräkin. Mitä monipuolisempi seurantaverkosto on, sitä monikäyttöisempää aineistoa saadaan!

 • Pistelaskenta

  Pistelaskenta on kevyempi pesivän maalinnuston seurantamuoto ja vakiolinjoja helpompi tapa osallistua linnustonseurantaan. Pistelaskennassa laskija perustaa ja laskee 20 pisteestä koostuvan reitin. Jokaisella pisteellä kuunnellaan ja katsellaan lintuja tasan viisi minuuttia, ja merkitään havainnot pistekohtaisesti ylös. Pisteiden välissä ei lasketa lintuja ja kahden pisteen välisen etäisyyden tulisi olla vähintään 250 metriä (metsässä) tai 350 metriä (avomaalla). Pisteiden välin voi kulkea joko autolla, pyörällä tai jalkaisin, joten pistereitin voi perustaa esimerkiksi maan- ja metsäteiden varsille. Reitille kannattaa varata monipuolisesti erilaisia biotooppeja oman mielenkiinnon säilyttämiseksi, erityisesti sellaisia ympäristöjä jotka ovat aliedustettuina vakiolinjalaskennoissa, kuten kulttuuriympäristöjä, hiekkakuoppia, ruderaatteja, pensaikkoja ja lehtimetsiä. Näin reitin laskija pääsee itse vaikuttamaan reitin sisältöön ja sijaintiin.

  Pistelaskennalle sopiva ajankohta on toukokuun lopussa ja kesäkuun alussa, auringonnousun aikaan aloittaen. Koska Suomessa pistelaskentareittejä on erittäin harvassa, laskijoilla on vielä paljon valinnanvapautta reittien perustamisessa. Silti reitti kannattaa perustaa yhteistyössä keskusmuseon henkilökunnan kanssa. On suositeltavaa, että pistereitin laskemista jatkaa aloitusvuoden jälkeen ainakin yhtenä vuonna, mutta mitä pitempään reittiä pystyy laskemaan, sen parempi. Eri laskentakertojen välissä saa myös olla välivuosia.

  Kanta-Hämeessä on runsaasti tilaa uusille pistelaskentareiteille – tämä on helppo tapa osallistua linnustonseurantaan aivan omalla kotiseudulla!

  Pistelaskennan ohjeet ja lisätiedot:
  www.luomus.fi/fi/pesimalintujen-linja-pistelaskenta

    Takaisin

Birdlife Kanta-Häme

BirdLife Kanta-Häme ry     khly@birdlife.fi   |   Birdlife Suomi ry      toimisto@birdlife.fi | Tietosuojaseloste