Linnustonseuranta

Suomi on linnustonseurannan kärkimaita ja seurannoissa kerätyt mittavat pitkäaikaisaineistot ovat kansainvälisestikin ylistettyjä. Suomessa linnustonseurantoja koordinoi Luonnontieteellinen keskusmuseo yhteistyössä BirdLife Suomen kanssa. Seurannat eivät nojaudu vain yksittäisiin menetelmiin, vaan erilaisia seurantamuotoja on hyvin monipuolisesti, jolloin linnustonseurantaan voi osallistua niin aloittelija kuin maastojyräkin. Mitä monipuolisempi seurantaverkosto on, sitä monikäyttöisempää aineistoa saadaan!

 • Vesilintulaskenta

  Vesilintulaskennassa lasketaan vesistöalueiden (järvi, lampi, lahti, joenvarsi) vuodesta toiseen, joko kiertämällä laskenta-alue rannan tuntumassa (veneellä tai jalkaisin) tai tähystämällä tietyiltä paikoilta, joista on hyvä näkyvyys kohteelle. Vesilintulaskentoja voi tehdä myös lintutorneista käsin. Laskenta tehdään kahdesti toukokuussa noin kahden viikon välein, hieman pesinnän ajoittumisesta riippuen.

  Vesilintulaskentaa voi tehdä vain yhdestä pisteestä, yhdellä kohteella tai useasta laskentapisteestä muodostuvalla reitillä. Laskentatapa sopii hyvin omalle retkeilyalueelle tai mökkijärvelle! KHLY:n toimialueella on lähinnä yksittäisiä vesilintujen laskentapisteitä/reittejä ja uusille laskentakohteille on runsaasti tilaa. Monet harrastajat liikkuvat hyvillä laskentakohteilla sopivaan laskenta-aikaan vuodesta toiseen, jolloin havaintojen saaminen linnustonseurannan käyttöön ei tarvitse nähdä paljoa vaivaa. Kannattaa osallistua, sillä kosteikkolinnuston köyhtyessä vesilintulaskentojen antamat tiedot ovat seurannalle entistä tärkeämpiä.

  Lisätietoja ja ohjeita:
  www.luomus.fi/fi/vesilintulaskenta

    Takaisin

Birdlife Kanta-Häme

BirdLife Kanta-Häme ry     khly@birdlife.fi   |   Birdlife Suomi ry      toimisto@birdlife.fi | Tietosuojaseloste