Minimisuositus havaintojen ilmoittamisesta BirdLife

  

Valtakunnallisen vähimmäissuosituksen mukaan kannattaa kirjata ainakin:

Kaikki havainnot seuraavista lajeista:

Pikkujoutsen, lyhytnokkahanhi, harmaasorsa, heinätavi, punasotka, allihaahka, viiriäinen, pikku-uikku, kattohaikara, haarahaukka, arosuohaukka, niittysuohaukka, sinisuohaukka, piekana, maakotka, tunturihaukka, muuttohaukka, kiiruna, luhtakana, luhtahuitti, ruisrääkkä, liejukana, keräkurmitsa, merisirri, etelänsuosirri, jänkäsirriäinen, jänkäkurppa, heinäkurppa, mustapyrstökuiri, rantakurvi, leveäpyrstökihu, tunturikihu, isolokki, pikkukajava, pikkutiira, mustatiira, etelänkiisla, turkinkyyhky, turturikyyhky, tunturipöllö, hiiripöllö, lapinpöllö, kehrääjä, kuningaskalastaja, harjalintu, harmaapäätikka, valkoselkätikka, pikkutikka, pohjantikka, kangaskiuru, tunturikiuru, lapinkirvinen, sitruunavästäräkki, virtavästäräkki, koskikara, sinipyrstö, mustaleppälintu, sepelrastas, kirjokerttu, pikkukultarinta, idänuunilintu, lapinuunilintu, taigauunilintu, viiksitimali, lapintiainen (Lapin ulkopuolelta), pähkinänakkeli, kuhankeittäjä, vuorihemppo, kirjosiipikäpylintu, nokkavarpunen, pulmunen, pohjansirkku ja peltosirkku.

Pesintään tai reviiriin* viittaavat havainnot seuraavista lajeista:

Valkoposkihanhi, metsähanhi, ristisorsa, lapasotka, mustalintu, pilkkasiipi, alli, uivelo, riekko (ei Pohjois-Suomesta), peltopyy, kaakkuri, mustakurkku-uikku, merimetso, kaulushaikara, harmaahaikara, päiväpetolinnut (eli haukat ja kotkat), pikkutylli, suosirri, lapinsirri, karikukko, suokukko, punakuiri, vesipääsky, merikihu, selkälokki, pikkulokki, riskilä, ruokki, uuttukyyhky, kaikki pöllöt, käenpiika, törmäpääsky, satakieli, pensassirkkalintu, viitasirkkalintu, viitakerttunen, luhtakerttunen, rastaskerttunen, pikkusieppo, isolepinkäinen, kuukkeli, mustavaris ja tundraurpiainen.

*reviirillä tarkoitetaan sopivassa elinympäristössä pesimäaikaan tavattua yksilöä, jonka käyttäytyminen (esim. laulu) myös viittaa reviiriin.

Talviaikaiset havainnot seuraavista lajeista:

Peltopyy, merimetso, uuttukyyhky ja isolepinkäinen.

Sisämaahavainnot seuraavista lajeista:

Merihanhi, ristisorsa, merikotka, räyskä ja riskilä.

Sisämaan reviiri- ja pesimähavainnot seuraavista lajeista:

Punajalkaviklo ja rytikerttunen.

Havainnot harvinaisuuksista

Sekä valtakunnalliset että alueelliset harvinaisuudet.

 

Birdlife Kanta-Häme

BirdLife Kanta-Häme ry     khly@birdlife.fi   |   Birdlife Suomi ry      toimisto@birdlife.fi | Tietosuojaseloste