BirdLife Kanta-Hämeen alueen retkeilykohteita

Linturetkeily kannattaa melkeinpä missä ja milloin tahansa. Mökkijärven, lähimetsän tai kylätien peltojen kiertely on aina kannattavaa, toimialueemme lintutietämys on sitä parempaa mitä laajemmalta alueelta havaintoja kertyy. Jos jokin tietty kantahämäläinen lintukohde kiinnostaa, näiden linkkien takaa löytyy suositeltavia kohteita. Hyviä retkiä!

Retkeilitpä missä ja milloin tahansa, aina kannattaa muistaa hyvät tavat, jokamiehenoikeudet sekä Birdlife Suomen havainnoi huomaavaisesti –ohjeet.

Retkillä tehdyt havainnot kannattaa kirjata Tiira-lintuhavaintojärjestelmään.

 • Hattulan retkeilykohteet

  Suontaan pellot

  Karttalinkki (ETRS-TM35FIN –tasokoordinaatit: N 6777136  E 354781)

  Tärkeä lintujen levähdysalue keväin ja syksyin. Suontaan, Merven ja Rietoon pellot vetävät hyviä määriä joutsenia, hanhia, vesilintuja, kahlaajia (kapustarinta, töyhtöhyyppä, suokukko, kuovi) sekä joitakin varpuslintuja (keltavästäräkki, kottarainen, Carduelis-suvun lajit). Alueelta on toisinaan havaittu myös hyvää petolintumuuttoa sekä runsaasti yölaulajia.

  Harvinaisuuksista Suontaan pelloilla on havaittu mm. lehmähaikara, useita pikkujoutsenia ja lyhytnokkahanhia, peltopyitä, viiriäinen, aro- ja niittysuohaukka, pikkukilju-/kiljukotka, punajalkahaukka, useita muuttohaukkoja, keräkurmitsa, tunturikiuru, lapinkirvinen (säännöllinen läpimuuttaja), rastaskerttunen.

  Katinalan pellot

  Karttalinkki (ETRS-TM35FIN –tasokoordinaatit: N 6770343  E 359583)

  Lintujen levähdysalue keväin ja syksyin. Kahlaajamassoja kannattaa pitää silmällä loppukeväästä ja alkusyksystä. Täältäkin kannattaa etsiä yölaulajia sekä loppusyksyllä muuttoa viivytteleviä lintuja. Katinalan harvinaisuusluetteloon kuuluvat mm. sinisiipitavi (Katinalanlahti), arosuohaukka, mustapyrstökuiri ja tunturikiuru.

  Lepaan oppilaitos

  Karttalinkki (ETRS-TM35FIN –tasokoordinaatit: N 6778351  E 356218)

  Lepaalta kannattaa etsiä yölaulajia, marjalintuja sekä pikkuharvinaisuuksia. Turkinkyyhky pesi alueella vuosina 2007-2009. Lepaalla kannattaa pistäytyä myös talvikaudella. 

  Vanajanniemi

  Karttalinkki (ETRS-TM35FIN –tasokoordinaatit: N 6781213  E 354630)

  Vajaniemestä kannattaa etsiä etenkin kevään ensimmäisiä kuikkalintuja. Paikalta näkee Vanajanselälle mainiosti. Yhtä lailla Vanajaniemestä näkee loppusyksystä ja alkutalvesta Vanajanselälle kerääntyviä vesilintuja; isokoskeloiden joukosta kannattaa etsiä uiveloita, avoimilta seliltä uikkuja ja kuikkalintuja. Vanajaniemen huippuhavaintoihin lukeutuvat kyhmyhaahka, leveäpyrstökihu ja kattohaikara.

  Lehijärvi

  Karttalinkki (ETRS-TM35FIN –tasokoordinaatit: N 6771973  E 354300)

  Lehijärvi on erittäin mielenkiintoinen kohde erityisesti syksyisin, se on muuttaville vesilinnuille, kihuille ym. pitkän vesistöreitin viimeinen laaja järviallas näiden suunnatessa etelään. Järvellä riittää katsottavaa myös keväisin ja kesäisin. Silkkiuikkujen ja nokikanojen kerääntymät ovat Kanta-Hämeen kärkipäätä. Lehijärveltä kannattaa etsiä niin mustakurkku-uikkuja, härkälintuja ja muita lintujärvien vesilintuja, sekä syksyllä arktisia sorsalintuja. Lehijärven rantojen seudut ovat hyviä yölaulajakohteita. Lehijärven harvinaisuuksista mainittakoon amerikanjääkuikka, suula ja useat allihaahkat. Hienoja havaintoja ovat myös järven lähiympäristöstä löytyneet sinipyrstö, turturikyyhky sekä kattohaikara. 

   

  Hakimäen notko

  Karttalinkki (ETRS-TM35FIN –tasokoordinaatit: N 6770133  E 351890)

  Hyvä retkikohde hanhineen, joutsenineen ja monine sorsalajineen. Kesällä paikalla kuulee melko varmasti ruisrääkän monien yölaulajien ohella. Levähtävät varpuslinnutkin kannattaa katsoa huolella läpi. Päiväpetolintuja sekä pöllöjä on myös ilmoitettu alueelta. Hakimäen notkossa on havaittu mm. kattohaikara, pikkujoutsen, lyhytnokkahanhi, heinäkurppa ja peltopyy.

   

   

    Takaisin

Birdlife Kanta-Häme

BirdLife Kanta-Häme ry     khly@birdlife.fi   |   Birdlife Suomi ry      toimisto@birdlife.fi | Tietosuojaseloste