Uutiset

  

 • Toinen atlaskevät alkamassa


  Lintujen pesimäkausi on alkamassa, ja atlastyö - reviirien ja pesintöjen tarkkailu sekä tulosten kirjaaminen - käynnistyy taas. 

   

  Vaikka eletään vielä alkuvuotta, voi maastossa jo havaita pesimäkauden merkkejä. Pöllöjen soidinkausi vilkastuu vähitellen koko maassa, ja reviirejään rummuttavia tikkoja voi kuulla monin paikoin. Varhain pesivistä lajeista pikkukäpylinnun pesinnät ovat jo käynnissä ja myös isokäpylinnut ovat reviireillään. Tiaisten ja viherpeippojen laulukausi alkaa päästä täyteen vauhtiin. On tärkeää saada ruuduille merkintöjä myös mahdollisista pesinnöistä, eli indeksejä 2 ja 3. Välttämättä kaikista lajeista ei tämän varmempia tuloksia saadakaan. 

   

  Kartoita puutteet
  Nyt on hyvä aika käydä läpi oman lähialueesi kartoitustilannetta, ja suunnitella kevään retkiä sen mukaan. Tilannetta voit tarkastella ruuduittain, lajeittain tai vaikkapa vertaillen edelliseen atlakseen. 

   

  https://www.khly.fi/toiminta/lintuatlas-selvitysastekartta 

   

  Valtakunnallisen tilanteen löydät täältä tulokset.lintuatlas.fi

   

  Atlasaineisto on täydentynyt talven mittaan muun muassa rengastustiedoilla ja Tiiran salatuilla havainnoilla. 

   

  Atlaksen tavoitteet
  Maan eteläpuoliskossa kaikki 10 x 10 kilometrin atlasruudut on tarkoitus selvittää vähintään tyydyttävästi. Tällä hetkellä KHLY:n 44 atlasruudusta 16 (36%) on jo tavoitetasolla, mutta parantamisen varaa on edelleen jokaisella ruudulla.  


  Havaintosi ovat tärkeitä
  Lintuatlaksessa selvitään kaikkien lintulajiemme pesimäaikainen levinneisyys ja pesinnän varmuus Suomessa 10 x 10 kilometrin atlasruuduissa. Neljäs lintuatlas toteutetaan vuosina 2022–2025. Atlas perustuu lintuharrastajien havaintoihin – siksi havaintojesi ilmoittaminen on olennaisen tärkeää!

   

  Lisätietoa atlaksesta löydät 

  https://www.khly.fi/toiminta/lintuatlas

   

    Takaisin
 •   Arkisto

Birdlife Kanta-Häme

BirdLife Kanta-Häme ry     khly@birdlife.fi   |   Birdlife Suomi ry      toimisto@birdlife.fi | Tietosuojaseloste